Dobrodošli na dinamični in interaktivni spletni strani

BiosWeb

Stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke (BIOS)
Zavoda za Ribištvo Slovenije (ZZRS)

Podatke prikazujemo z enodnevnim zamikomVsebina


Seznam rib s.l., glavonožcev ter nekaterih rakov, najdenih na območju Republike Slovenije


BiosWeb podaja seznam vrst, ki so predmet proučevanja zavoda. Seznam je prikazan v obliki taksonomske hierarhije in je uporaben tudi za povezovanje na strani s podatki o vrstah.Podatki o vrstah


Vsaka vrsta navedena v seznamu ima svojo stran, na kateri dinamično in interaktivno prikazujemo njene biološke, ekološke in druge podatke.Imena vrst


Slovenska, angleška in znanstvena imena ponujamo tudi za vrste, ki niso navedene na seznamu. Dostop do podatkov vseh vrst omogoča iskalnik vrst.Rekonstrukcija ulova slovenskega morskega ribištva


Podatki o iztovoru slovenskih morskih ribičev so v različnih oblikah na voljo od leta 1939. Na zavodu smo izvedli rekonstrukcijo teh podatkov tako, da prikazujejo oceno ulova razdeljeno na leta, vrste in ribolovna orodja. Na strani z ribiško statistiko lahko uporabnik izdela lastno poizvedbo.Obravnavane vrste


Spletna stran vključuje izbrane vrste nevretenčarjev in strunarjev. Od nevretenčarjev obravnavamo mehkužce (Mollusca) in rake (Crustacea). Obravnavani strunarji (Chordata) obsegajo glenavice (Myxini), piškurje (Cephalaspidomorphi), morske pse in skate (Elasmobranchii), morske podgane (Holocephali), žarkoplavutarice (Actinopterygii) ter resoplavutarice in pljučarice (Sarcopterygii).Kolofon


Naslov: BiosWeb


Urednika: Bojan Marčeta in Kaja Pliberšek


Izdajatelj: Zavod za Ribištvo Slovenije


Kraj izdaje: Ljubljana


Leto izida: 2014


ISSN: 2350-4757


Pravice uporabe: Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Vsebine in dokumenti, objavljeni na teh straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir naveden Zavoda za Ribištvo Slovenije.


Navajanje strani kot celote: MARČETA Bojan in Kaja PLIBERŠEK ur. BiosWeb. [online] Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757


Uporaba slik je dovoljena le na podlagi pisnega dogovora med avtorjem slike in uporabnikom.


Prevzemanje odgovornosti: Podatki prikazani na BiosWeb so karseda pravilni. Kljub temu ne izključujemo morebitnih napak ter ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za škodo, ki lahko zaradi tega nastane.


"