Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)
sl: kantar priporočeno ime

en: slack seabreamNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 4 (od leta 1996 do leta 2022); od tega iz Slovenije: 3 (od leta 2019 do leta 2022)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Acanthuriformes

Družina (Familia): špari - Sparidae Rafinesque 1818

Rod (Genus): kantarji - Spondyliosoma Cantor, 1849

Vrsta (Species): kantar - Spondyliosoma cantharus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 111.00 130.00 3


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 21.9 39.9 3
konzerviran v formalinu 95.0 99.0 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2014)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2022 do leta 2022)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE