Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788)
sl: gnezdivka priporočeno ime

en: grey wrasseNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 72 (od leta 1987 do leta 2023); od tega iz Slovenije: 71 (od leta 1987 do leta 2023)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): ustnače - Labridae Cuvier 1816

Rod (Genus): ustnače - Symphodus Rafinesque, 1810

Vrsta (Species): gnezdivka - Symphodus cinereus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 27.40 118.00 116
Standardna dolžina telesa (SL): 21.90 98.40 33
Višina telesa (BH): 6.40 31.50 32


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 2.5 28.3 43
svež 1.7 13.0 35
konzerviran v formalinu 0.3 23.8 18
neznano 2.8 18.0 19


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE