Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)
sl: lep priporočeno ime

en: East Atlantic peacock wrasseNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 11 (od leta 1996 do leta 2023); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): ustnače - Labridae Cuvier 1816

Rod (Genus): ustnače - Symphodus Rafinesque, 1810

Vrsta (Species): lep - Symphodus tinca
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 107.00 264.00 13
Standardna dolžina telesa (SL): 178.00 195.00 4
Višina telesa (BH): 63.00 67.00 3
Dolžina glave (HL): 61.00 61.00 1
Dolžina gobca (SNL): 24.00 24.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 126.5 172.0 5
neznano 15.9 183.0 5


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2011 do leta 2011)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2015)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE