Syngnathus acus Linnaeus, 1758
sl: veliko šilo priporočeno ime

en: greater pipefishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 9 (od leta 1996 do leta 2019); od tega iz Slovenije: 7 (od leta 1997 do leta 2019)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): morska šila in morski konjički - Syngnathiformes

Družina (Familia): morska šila in morski konjički - Syngnathidae Bonaparte 1831

Rod (Genus): morska šila - Syngnathus Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): veliko šilo - Syngnathus acus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 12.20 375.00 7
Standardna dolžina telesa (SL): 158.00 363.00 4
Višina telesa (BH): 6.50 14.00 3


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 26.2 26.2 1
svež 0.5 1.0 2
konzerviran v formalinu 2.7 18.3 9


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE