Torpedo marmorata Risso, 1810
sl: električni skat priporočeno ime

en: spotted torpedoNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 15 (od leta 1987 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 12 (od leta 1987 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): morski psi in skati - Elasmobranchii

Red (Ordo): električni skati - Torpediniformes

Družina (Familia): električni skati - Torpedinidae Henle 1834

Rod (Genus): električni skati - Torpedo

Vrsta (Species): električni skat - Torpedo marmorata
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 101.00 380.00 19
Razpon prsnih plavuti (PS): 80.00 184.00 6


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 24.0 1150.0 13
konzerviran v formalinu 487.0 487.0 1
odtaljen 231.0 231.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2016 do leta 2020)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1999 do leta 1999)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE