Torpedo marmorata Risso, 1810
sl: električni skat priporočeno ime

en: spotted torpedoNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 12 (od leta 1987 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 9 (od leta 1987 do leta 2020)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): morski psi in skati - Elasmobranchii

Red (Ordo): električni skati - Torpediniformes

Družina (Familia): električni skati - Torpedinidae Henle 1834

Rod (Genus): električni skati - Torpedo

Vrsta (Species): električni skat - Torpedo marmorata
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 101.00 278.00 12
Razpon prsnih plavuti (PS): 80.00 184.00 5


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 487.0 487.0 1
svež 24.0 420.0 12


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2016 do leta 2019)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1999 do leta 1999)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE