Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)
sl: sredozemski šur priporočeno ime

en: Mediterranean horse mackerelNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 443 (od leta 1966 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 435 (od leta 1987 do leta 2020)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): trnoboki - Carangidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): šuri - Trachurus

Vrsta (Species): sredozemski šur - Trachurus mediterraneus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 22.00 488.00 5831
Dolžina do zajede repne plavuti (FL): 133.00 370.00 11
Standardna dolžina telesa (SL): 67.00 344.00 147
Višina telesa (BH): 17.00 77.00 95


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
neznano 25.0 119.0 5
svež 0.1 797.0 468
konzerviran v formalinu 6.7 33.5 13
odtaljen 0.4 210.0 3898


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2019)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2015)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1996 do leta 2020)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 150 mm (od vrha gobca do konca repne plavuti) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations