Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)
sl: šur priporočeno ime

en: Atlantic horse mackerelNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 134 (od leta 1987 do leta 2018); od tega iz Slovenije: 128 (od leta 1987 do leta 2018)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Carangiformes

Družina (Familia): trnoboki - Carangidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): šuri - Trachurus Rafinesque, 1810

Vrsta (Species): šur - Trachurus trachurus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 46.00 331.00 521
Standardna dolžina telesa (SL): 57.40 170.00 87
Višina telesa (BH): 14.70 47.00 54
Dolžina glave (HL): 38.00 38.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 1.1 53.0 224
svež 1.2 296.2 134
konzerviran v formalinu 2.6 11.4 8
neznano 6.6 210.0 32


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2014)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 150 mm (od vrha gobca do konca repne plavuti) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations