Trachinus draco Linnaeus, 1758
sl: morski zmaj priporočeno ime

en: greater weever



Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757



Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 182 (od leta 1967 do leta 2019); od tega iz Slovenije: 175 (od leta 1987 do leta 2019)



Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): morski zmaji - Trachinidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): morski zmaji - Trachinus

Vrsta (Species): morski zmaj - Trachinus draco




Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov




Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 147.00 372.00 359
Standardna dolžina telesa (SL): 125.00 298.00 29
Višina telesa (BH): 22.00 58.00 15


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 10.8 396.8 135
svež 23.0 408.2 74
neznano 107.0 187.0 3
živ 41.9 150.0 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase




Sezonsko pojavljanje








Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2018)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2015)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2018)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin



%

dolžina [mm]



Zunanji Viri


FISHBASE