Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758)
sl: veliki krulec priporočeno ime

en: tub gurnardNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 171 (od leta 1988 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 167 (od leta 1988 do leta 2020)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): bodike - Scorpaeniformes

Družina (Familia): krulci - Triglidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): ... - Chelidonichthys Kaup, 1873

Vrsta (Species): veliki krulec - Chelidonichthys lucerna
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 78.50 455.00 280
Standardna dolžina telesa (SL): 6.40 285.00 17
Višina telesa (BH): 14.00 100.00 11
Dolžina glave (HL): 45.00 45.00 1
Premer očesa (ED): 9.50 9.50 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 4.8 106.0 4
odtaljen 7.6 586.0 106
neznano 985.0 985.0 1
živ 330.0 420.0 2
svež 4.0 900.0 92


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1997 do leta 2020)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations