Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758)
sl: veliki krulec priporočeno ime

en: tub gurnardNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 191 (od leta 1988 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 187 (od leta 1988 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): krulci - Triglidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): ... - Chelidonichthys Kaup, 1873

Vrsta (Species): veliki krulec - Chelidonichthys lucerna
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 78.50 455.00 321
Standardna dolžina telesa (SL): 6.40 285.00 17
Višina telesa (BH): 14.00 100.00 11
Dolžina glave (HL): 45.00 45.00 1
Premer očesa (ED): 9.50 9.50 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 7.6 586.0 117
svež 4.0 1000.0 108
konzerviran v formalinu 1.7 366.0 11
neznano 985.0 985.0 1
živ 330.0 420.0 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1997 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations