Trigloporus lastoviza (Bonnaterre, 1788)
sl: progasti krulec priporočeno ime

en: streaked gurnardNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 60 (od leta 1995 do leta 2018); od tega iz Slovenije: 55 (od leta 1995 do leta 2018)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): bodike - Scorpaeniformes

Družina (Familia): krulci - Triglidae

Rod (Genus): ... - Trigloporus

Vrsta (Species): progasti krulec - Trigloporus lastoviza
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 96.00 273.00 126
Standardna dolžina telesa (SL): 100.00 185.00 10
Višina telesa (BH): 25.00 34.00 9


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 10.4 237.0 108
svež 24.0 190.0 11
konzerviran v formalinu 61.0 61.0 1
neznano 50.0 50.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2017)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2017)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE