Trigloporus lastoviza (Bonnaterre, 1788)
sl: progasti krulec priporočeno ime

en: streaked gurnardNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 78 (od leta 1995 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 73 (od leta 1995 do leta 2020)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): bodike - Scorpaeniformes

Družina (Familia): krulci - Triglidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): ... - Trigloporus

Vrsta (Species): progasti krulec - Trigloporus lastoviza
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 85.00 341.00 173
Standardna dolžina telesa (SL): 100.00 185.00 10
Višina telesa (BH): 25.00 34.00 9


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 8.2 237.0 129
konzerviran v formalinu 61.0 61.0 1
svež 16.0 210.0 16
neznano 50.0 50.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2020)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE