Tripterygion tripteronotum (Risso, 1810)
sl: rdeči sprehajalček priporočeno ime

en: /Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 15 (od leta 1996 do leta 1997); od tega iz Slovenije: 14 (od leta 1997 do leta 1997)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): sprehajalčki - Tripterygiidae Whitley 1931

Rod (Genus): sprehajalčki - Tripterygion Risso, 1827

Vrsta (Species): rdeči sprehajalček - Tripterygion tripteronotum
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 41.50 41.50 1
Standardna dolžina telesa (SL): 34.10 34.10 1
Višina telesa (BH): 7.00 7.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 0.7 0.7 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE