Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758)
sl: korbel priporočeno ime

en: shi drumNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 16 (od leta 1995 do leta 2024); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Acanthuriformes

Družina (Familia): grbe - Sciaenidae Cuvier 1829

Rod (Genus): korbeli - Umbrina Cuvier, 1816

Vrsta (Species): korbel - Umbrina cirrosa
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 267.00 470.00 10
Standardna dolžina telesa (SL): 217.00 333.00 3
Višina telesa (BH): 67.00 108.00 3


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 468.0 1080.0 6
neznano 199.0 711.0 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2007)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE