Venus verrucosa Linnaeus, 1758
sl: ladinka priporočeno ime

en: warty venus



Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757


Opomba

 

Z metodami vzorčenja, ki jih uporabljamo na Zavodu za ribištvo Slovenije, vrste ne moremo ujeti ali pa so ulovi te vrste slučajni. Zaradi tega podatkov o vrsti nimamo ali pa jih imamo malo.

 

Posodobljeno: 25.3.2024

 


Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 2 (od leta 1995 do leta 2021); vsi vzorci iz Slovenije



Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): mehkužci - Mollusca

Razred (Classis): školjke - Bivalvia

Red (Ordo): venerice - Veneroida

Družina (Familia): venerice - Veneridae

Rod (Genus): ladinke - Venus

Vrsta (Species): ladinka - Venus verrucosa




Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov




Morfometrija


Ni podatkov!


Masa


Ni podatkov!


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase




Sezonsko pojavljanje








Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2007 do leta 2023)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: 25 mm (čez najdaljši del lupine) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94



Frekvenčni histogram dolžin



%

dolžina [mm]



Zunanji Viri