Zeus faber Linnaeus, 1758
sl: kovač priporočeno ime

en: John doryNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 235 (od leta 1987 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 230 (od leta 1987 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): kovači - Zeiformes

Družina (Familia): kovači - Zeidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): kovači - Zeus Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): kovač - Zeus faber
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 44.00 360.00 628
Standardna dolžina telesa (SL): 34.00 289.00 120
Višina telesa (BH): 22.50 135.00 103
Dolžina glave (HL): 74.00 91.00 6


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 1.3 568.3 265
svež 3.0 711.0 108
konzerviran v formalinu 1.8 63.0 10
neznano 5.0 407.0 39


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations