Faxonius limosus (Rafinesque, 1817)
sl: trnavec priporočeno ime

en: spinycheek crayfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 449 (od leta 2016 do leta 2020); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): ... - Cambaridae

Rod (Genus): ... - Faxonius Ortmann, 1905

Vrsta (Species): trnavec - Faxonius limosus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


Ni podatkov!


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
rak, poškodovan 2.0 31.1 22
rak, poškodovan - regenerirani obe škarj 2.3 9.0 11
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja 2.2 36.9 52
rak, nepoškodovan 0.9 66.0 208
rak, nepoškodovan - levljen 0.1 30.9 159
rak, poškodovan - brez obeh škarij 0.4 14.0 70
živ 0.4 43.7 1471
rak, poškodovan - levljen 1.4 31.1 42
svež 6.3 27.8 3
rak, poškodovan - brez 1 škarje 0.6 34.6 238


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri