Faxonius limosus (Rafinesque, 1817)
sl: trnavec priporočeno ime

en: spinycheek crayfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1131 (od leta 2016 do leta 2023); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): ... - Cambaridae

Rod (Genus): ... - Faxonius Ortmann, 1905

Vrsta (Species): trnavec - Faxonius limosus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Dolžina telesa (TL): 26.28 109.46 507


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 6.2 27.8 6
živ 0.4 43.7 1486
rak, nepoškodovan 0.3 92.1 7401
rak, nepoškodovan - levljen 0.1 36.1 556
rak, poškodovan 0.5 87.0 104
rak, poškodovan - brez 1 škarje 0.3 36.8 1097
rak, poškodovan - brez obeh škarij 0.2 27.9 437
rak, poškodovan - levljen 0.5 31.1 226
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja 0.8 42.2 447
rak, poškodovan - regenerirani obe škarj 0.9 33.7 116


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri