Faxonius limosus (Rafinesque, 1817)
sl: trnavec priporočeno ime

en: spinycheek crayfish



Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757



Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1036 (od leta 2016 do leta 2023); vsi vzorci iz Slovenije



Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): ... - Cambaridae

Rod (Genus): ... - Faxonius Ortmann, 1905

Vrsta (Species): trnavec - Faxonius limosus




Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov




Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Dolžina telesa (TL): 26.28 109.46 507


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 6.2 27.8 6
živ 0.4 43.7 1486
rak, nepoškodovan 0.3 49.3 5064
rak, nepoškodovan - levljen 0.1 30.9 492
rak, poškodovan 1.4 41.2 84
rak, poškodovan - brez 1 škarje 0.3 36.8 871
rak, poškodovan - brez obeh škarij 0.2 26.6 337
rak, poškodovan - levljen 0.9 31.1 193
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja 0.8 42.2 369
rak, poškodovan - regenerirani obe škarj 1.9 29.1 58


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase




Sezonsko pojavljanje





Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah



Frekvenčni histogram dolžin



%

dolžina [mm]



Zunanji Viri