Faxonius limosus (Rafinesque, 1817)
sl: trnavec priporočeno ime

en: spinycheek crayfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1227 (od leta 2016 do leta 2024); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): ... - Cambaridae

Rod (Genus): ... - Faxonius Ortmann, 1905

Vrsta (Species): trnavec - Faxonius limosus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Dolžina telesa (TL): 26.28 109.46 928
Višina trebušnega / abdominalnega dela (ABH): 5.32 78.99 519
Dolžina trebušnega / abdominalnega dela (ABL): 9.23 43.31 519
Širina trebušnega / abdominalnega dela (ABW): 9.48 32.35 519
Dolžina srčno-škržne reže (ARL): 6.20 19.02 516
Širina srčno-škržne reže (ARW): 1.11 19.10 500
Širina med prehodom iz glavoprsja v trebušni del (CEW): 7.11 27.92 516
Dolžina premičnega prsta škarje (CFL): 4.97 25.85 511
Širina cefalnega oz. glavnega dela glavoprsja (CGW): 1.53 24.95 515
Debelina škarje (CLH): 2.28 10.96 511
Dolžina propoda škarje (CLL): 8.31 47.21 514
Širina bazalnega dela propoda škarje (CLW): 2.26 16.53 512
Višina koša (CPH): 8.22 25.56 516
Širina koša (CPW): 8.16 28.27 515
Dolžina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEL): 8.18 23.25 515
Širina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEW): 1.53 17.95 515
Razdalja od baze propoda do sklepa z premičnim prstom (LCP): 3.30 15.66 510
Dolžina rostruma (ROL): 4.55 44.68 513
Širina rostruma (ROW): 2.58 14.30 507
Dolžina telzona (TEL): 5.02 18.84 518
Širina telzona (TEW): 4.88 13.80 516
Masa raklje z jajčeci (WETEEG): 3.44 39.56 223
Masa osebka brez jajčec (WE): 2.23 42.55 521
Število jajčec (EGGS): 1.00 589.00 206


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 6.2 27.8 6
živ 0.4 43.7 1486
rak, nepoškodovan 0.3 49.3 8289
rak, nepoškodovan - levljen 0.1 36.1 594
rak, poškodovan 0.5 41.2 109
rak, poškodovan - brez 1 škarje 0.3 36.8 1149
rak, poškodovan - brez obeh škarij 0.2 27.9 440
rak, poškodovan - levljen 0.5 31.1 232
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja 0.7 42.2 496
rak, poškodovan - regenerirani obe škarj 0.9 33.7 127


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri