Alosa fallax (La Cépède, 1803)
sl: čepa priporočeno ime

en: twaite shadNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 69 (od leta 1995 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 65 (od leta 1995 do leta 2020)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): sledi - Clupeiformes

Družina (Familia): sledi - Clupeidae Cuvier 1816

Rod (Genus): čepe - Alosa Linck, 1790

Vrsta (Species): čepa - Alosa fallax
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 124.00 461.00 100
Standardna dolžina telesa (SL): 182.00 258.00 6
Višina telesa (BH): 45.00 77.00 8
Dolžina glave (HL): 48.20 48.20 1
Premer očesa (ED): 11.30 11.30 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 60.1 386.6 19
svež 45.0 769.0 34
konzerviran v formalinu 14.5 236.0 8
neznano 308.0 352.0 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2006 do leta 2021)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2014 do leta 2014)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1999 do leta 2020)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE