Aphia minuta (Risso, 1810)
sl: beli glavač ime še ni revidirano

en: transparent gobyNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 39 (od leta 1996 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 37 (od leta 1997 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): glavači - Gobiidae Cuvier 1816

Rod (Genus): ... - Aphia Risso, 1827

Vrsta (Species): beli glavač - Aphia minuta
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 36.00 53.00 32
Standardna dolžina telesa (SL): 33.50 39.00 6
Višina telesa (BH): 5.00 6.40 6


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 0.1 1.0 32
svež 0.1 2.0 3
konzerviran v formalinu 0.3 0.9 16


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1997 do leta 2021)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE