Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)
sl: patarača priporočeno ime

en: scaldfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 326 (od leta 1987 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 316 (od leta 1987 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Carangiformes

Družina (Familia): robci - Bothidae Smitt 1892

Rod (Genus): patarače - Arnoglossus Bleeker, 1862

Vrsta (Species): patarača - Arnoglossus laterna
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 45.00 181.00 1118
Celotna dolžina telesa (TL): 60.00 151.00 26
Standardna dolžina telesa (SL): 53.00 153.00 110
Višina telesa (BH): 21.00 67.00 90
Dolžina glave (HL): 29.70 45.00 2


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 0.9 55.2 848
svež 3.0 47.0 143
konzerviran v formalinu 0.5 71.0 44
neznano 9.4 29.0 5


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE