Arnoglossus thori Kyle, 1913
sl: torijeva patarača priporočeno ime

en: Thor's scaldfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 188 (od leta 1996 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 184 (od leta 1999 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Carangiformes

Družina (Familia): robci - Bothidae Smitt 1892

Rod (Genus): patarače - Arnoglossus Bleeker, 1862

Vrsta (Species): torijeva patarača - Arnoglossus thori
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 9.70 177.00 904
Celotna dolžina telesa (TL): 97.00 120.00 6
Standardna dolžina telesa (SL): 68.00 109.00 10
Višina telesa (BH): 32.00 55.00 9


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 2.9 69.9 720
svež 3.8 28.0 20
konzerviran v formalinu 2.3 24.5 5


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1999 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE