Atherina boyeri Risso, 1810
sl: mali gavun priporočeno ime

en: big-scale sand smeltNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 100 (od leta 1996 do leta 2023); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): gavuni - Atheriniformes

Družina (Familia): gavuni - Atherinidae Risso 1827

Rod (Genus): gavuni - Atherina Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): mali gavun - Atherina boyeri
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju in Jadranskem povodju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 55.00 111.00 574
Standardna dolžina telesa (SL): 48.90 92.00 68
Višina telesa (BH): 7.70 16.00 57


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 2.5 4.2 5
odtaljen 1.5 6.0 21
svež 1.0 8.0 979
konzerviran v formalinu 1.1 9.2 46
neznano 1.3 7.0 25


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1996 do leta 2010)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE