Atherina boyeri Risso, 1810
sl: mali gavun priporočeno ime

en: big-scale sand smeltNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 119 (od leta 1969 do leta 2017); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): gavuni - Atheriniformes

Družina (Familia): gavuni - Atherinidae Risso 1827

Rod (Genus): gavuni - Atherina Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): mali gavun - Atherina boyeri
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju in Jadranskem povodju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 55.00 111.00 573
Standardna dolžina telesa (SL): 48.90 92.00 68
Višina telesa (BH): 7.70 16.00 57


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
neznano 1.3 7.0 25
svež 1.0 8.0 978
konzerviran v formalinu 1.1 9.2 46
odtaljen 1.5 6.0 21
konzerviran v alkoholu 2.5 4.2 5


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1996 do leta 2010)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE