Atherina hepsetus Linnaeus, 1758
sl: veliki gavun priporočeno ime

en: Mediterranean sand smeltNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 25 (od leta 1988 do leta 2014); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): gavuni - Atheriniformes

Družina (Familia): gavuni - Atherinidae Risso 1827

Rod (Genus): gavuni - Atherina Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): veliki gavun - Atherina hepsetus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 75.00 137.80 64
Standardna dolžina telesa (SL): 88.00 118.70 15
Višina telesa (BH): 11.00 21.80 13


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 7.9 7.9 1
svež 3.0 17.0 14
konzerviran v formalinu 13.0 20.0 3
neznano 2.0 15.0 37


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1996 do leta 2000)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE