Atherina hepsetus Linnaeus, 1758
sl: veliki gavun priporočeno ime

en: Mediterranean sand smeltNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 35 (od leta 1988 do leta 2014); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): gavuni - Atheriniformes

Družina (Familia): gavuni - Atherinidae Risso 1827

Rod (Genus): gavuni - Atherina Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): veliki gavun - Atherina hepsetus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 75.00 137.80 64
Standardna dolžina telesa (SL): 88.00 118.70 15
Višina telesa (BH): 11.00 21.80 13


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 3.0 17.0 14
neznano 2.0 15.0 37
odtaljen 7.9 7.9 1
konzerviran v formalinu 13.0 20.0 3


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1996 do leta 2000)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE