Balistes capriscus Gmelin, 1789
sl: balestra priporočeno ime

en: grey triggerfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1 (leta 2010); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): sočeljustnice - Tetraodontiformes [=Plectognathi]

Družina (Familia): balestre - Balistidae Rafinesque 1810

Rod (Genus): balestre - Balistes Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): balestra - Balistes capriscus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 155.00 357.00 6
Standardna dolžina telesa (SL): 125.00 286.00 6
Višina telesa (BH): 74.00 157.00 5


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 86.0 964.0 9


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2006 do leta 2006)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE