Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
sl: koreselj priporočeno ime

en: crucian carpNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 346 (od leta 1980 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 343 (od leta 1980 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): krapovci - Cyprinidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): koreslji - Carassius Nilsson, 1832

Vrsta (Species): koreselj - Carassius carassius
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 155.00 346.00 7
Celotna dolžina telesa (TL): 37.00 406.00 529
Standardna dolžina telesa (SL): 116.00 267.00 7


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 4.1 4.3 2
odtaljen 60.6 837.7 7
svež 3.0 428.0 84
živ 1.0 1038.0 532


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 2.0 2.0 1


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Prepoved ribolova: od 1. maja do 30. junija (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. maja do 30. junija (v Jadranskem povodju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE