Chelon labrosus (Risso, 1827)
sl: debelousti cipelj priporočeno ime

en: thicklip grey mulletNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 27 (od leta 1996 do leta 2019); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): ciplji - Mugilidae Jarocki 1822

Rod (Genus): debelousti ciplji - Chelon Artedi in Röse, 1793

Vrsta (Species): debelousti cipelj - Chelon labrosus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju in Jadranskem povodju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 277.00 477.00 104
Celotna dolžina telesa (TL): 201.00 312.00 3
Standardna dolžina telesa (SL): 53.00 294.00 9
Višina telesa (BH): 51.00 77.00 7


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 2.0 2.0 1
odtaljen 511.4 511.4 1
živ 76.0 283.0 3
svež 181.0 2600.0 71
neznano 211.0 342.0 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE