Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
sl: navadni ostriž priporočeno ime

en: European perch



Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757



Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1026 (od leta 1973 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 1024 (od leta 1973 do leta 2020)



Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): pravi ostriži - Percidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): ostriži - Perca Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): navadni ostriž - Perca fluviatilis




Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem povodju in Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov




Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 12.00 340.00 7078
Širina telesa (BB): 20.00 28.00 2
Dolžina glave (HL): 22.00 70.00 11


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 0.0 552.0 10851
živ 0.1 450.0 920
rak, poškodovan 6.3 11.5 4
neznano 28.9 28.9 1


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 0.0 8.0 33


Odnos dolžine in mase




Sezonsko pojavljanje





Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Prepoved ribolova: od 1. marca do 30. junija (v Jadranskem povodju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. marca do 31. maja (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah



Frekvenčni histogram dolžin



%

dolžina [mm]



Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations