Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
sl: navadni ostriž priporočeno ime

en: European perchNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1288 (od leta 1973 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 1286 (od leta 1973 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): pravi ostriži - Percidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): ostriži - Perca Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): navadni ostriž - Perca fluviatilis
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem povodju in Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 12.00 340.00 10408
Višina trebušnega / abdominalnega dela (ABH): 7.48 12.84 5
Dolžina trebušnega / abdominalnega dela (ABL): 23.55 34.38 5
Širina trebušnega / abdominalnega dela (ABW): 13.50 25.88 5
Dolžina srčno-škržne reže (ARL): 9.25 16.40 5
Širina srčno-škržne reže (ARW): 1.75 3.25 5
Širina med prehodom iz glavoprsja v trebušni del (CEW): 11.49 19.47 5
Dolžina premičnega prsta škarje (CFL): 6.86 19.45 5
Širina cefalnega oz. glavnega dela glavoprsja (CGW): 12.19 20.18 5
Debelina škarje (CLH): 2.75 7.46 5
Dolžina propoda škarje (CLL): 11.80 33.96 5
Širina bazalnega dela propoda škarje (CLW): 4.48 12.62 5
Višina koša (CPH): 13.88 21.92 5
Širina koša (CPW): 13.31 23.15 5
Dolžina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEL): 10.58 17.75 5
Širina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEW): 9.81 15.72 5
Razdalja od baze propoda do sklepa z premičnim prstom (LCP): 3.67 11.02 5
Dolžina rostruma (ROL): 9.54 15.76 5
Širina rostruma (ROW): 4.15 6.59 5
Dolžina telzona (TEL): 9.15 15.54 5
Širina telzona (TEW): 7.53 16.47 5
Masa osebka brez jajčec (WE): 5.75 28.20 5


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 0.0 552.0 16560
neznano 3.7 140.0 70
živ 0.1 450.0 2511
rak, poškodovan 6.3 11.5 4


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 0.0 8.0 33


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Prepoved ribolova: od 1. marca do 30. junija (v Jadranskem povodju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. marca do 31. maja (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations