Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
sl: rdečeoka priporočeno ime

en: RoachNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1849 (od leta 1977 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 1843 (od leta 1977 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): ... - Leuciscidae Bonaparte 1835

Rod (Genus): rdečeoke - Rutilus Rafinesque, 1820

Vrsta (Species): rdečeoka - Rutilus rutilus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 6.00 343.00 11437


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.1 14.1 604
odtaljen 1.2 100.3 23
svež 0.4 3139.0 15941
neznano 1.2 1021.0 386
živ 0.1 4650.0 7933


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 0.0 9.0 77


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Prepoved ribolova: od 1. aprila do 30. junija (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE