Carassius gibelio (Bloch, 1782)
sl: srebrni koreselj priporočeno ime

en: Prussian carpNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 590 (od leta 1980 do leta 2022); od tega iz Slovenije: 588 (od leta 1980 do leta 2022)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): krapovci - Cyprinidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): koreslji - Carassius Nilsson, 1832

Vrsta (Species): srebrni koreselj - Carassius gibelio
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 146.00 146.00 1
Celotna dolžina telesa (TL): 22.00 455.00 782
Standardna dolžina telesa (SL): 109.00 109.00 1
Višina telesa (BH): 44.00 44.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.1 6.8 259
odtaljen 47.0 61.4 2
svež 2.0 1297.0 101
živ 0.1 1784.0 772


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE