Citharus linguatula (Linnaeus, 1758)
sl: morski jezik priporočeno ime

en: Atlantic spotted flounderNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 16 (od leta 1996 do leta 2023); od tega iz Slovenije: 13 (od leta 2007 do leta 2023)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Carangiformes

Družina (Familia): morski jeziki - Citharidae de Buen 1935

Rod (Genus): morski jeziki - Citharus Artedi, 1793

Vrsta (Species): morski jezik - Citharus linguatula
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 40.00 160.00 24


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 0.5 36.2 19
svež 22.0 38.5 4
konzerviran v formalinu 1.1 35.0 4


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2007 do leta 2019)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE