Abramis brama (Linnaeus, 1758)
sl: ploščič priporočeno ime

en: Carp breamNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 444 (od leta 1966 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 443 (od leta 1966 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): ... - Leuciscidae Bonaparte 1835

Rod (Genus): ploščiči - Abramis Cuvier, 1816

Vrsta (Species): ploščič - Abramis brama
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 36.00 648.00 1847


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.4 19.5 6
svež 0.6 3197.3 3359
neznano 6.0 35.0 15
živ 1.0 3000.0 350


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 0.0 0.0 1


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 300 mm (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. maja do 30. junija (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations