Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
sl: zelenika priporočeno ime

en: bleakNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 2407 (od leta 1978 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 2406 (od leta 1978 do leta 2020)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): krapovci - Cyprinidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): zelenike - Alburnus

Vrsta (Species): zelenika - Alburnus alburnus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 5.00 257.00 13746
Dolžina glave (HL): 21.00 31.00 120
Širina telesa (BB): 14.00 16.00 5


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
živ 0.0 183.0 10419
svež 0.4 114.0 16454
neznano 10.7 10.7 1
konzerviran v alkoholu 0.0 23.4 837
odtaljen 0.3 39.0 137


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 3.0 3.0 2


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Prepoved ribolova: od 1. aprila do 30. junija (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE