Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
sl: krap priporočeno ime

en: common carpNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 454 (od leta 1978 do leta 2023); od tega iz Slovenije: 453 (od leta 1978 do leta 2023)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): krapovci - Cyprinidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): krapi - Cyprinus Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): krap - Cyprinus carpio
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 30.00 900.00 335


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 2.8 11.4 11
svež 0.5 17500.0 116
neznano 155.0 3190.0 4
živ 0.7 29030.4 426


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 2.0 2.0 1


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations