Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)
sl: sivi tolstolobik priporočeno ime

en: bighead carp



Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757



Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 3 (od leta 1984 do leta 1999); vsi vzorci iz Slovenije



Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): ... - Xenocyprididae Günther 1868

Rod (Genus): sivi tolstolobiki - Hypophthalmichthys Bleeker, 1860

Vrsta (Species): sivi tolstolobik - Hypophthalmichthys nobilis




Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov




Morfometrija


Ni podatkov!


Masa


Ni podatkov!


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase




Sezonsko pojavljanje





Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin



%

dolžina [mm]



Zunanji Viri


FISHBASE