Parablennius gattorugine (Linnaeus, 1758)
sl: velika babica priporočeno ime

en: /Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 19 (od leta 1995 do leta 2022); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): babice - Blenniiformes

Družina (Familia): prave babice - Blenniidae Rafinesque 1810

Rod (Genus): rogate babice - Parablennius Miranda-Ribeiro, 1915

Vrsta (Species): velika babica - Parablennius gattorugine
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 70.00 180.00 11
Standardna dolžina telesa (SL): 59.00 74.50 5
Višina telesa (BH): 14.00 19.00 5


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 2.5 7.3 6
svež 90.0 90.0 1
konzerviran v formalinu 6.9 6.9 1
neznano 3.0 79.0 3


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2001)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE