Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758)
sl: morski bič priporočeno ime

en: common stingrayNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 6 (od leta 2007 do leta 2022); od tega iz Slovenije: 5 (od leta 2007 do leta 2022)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): morski psi in skati - Elasmobranchii

Red (Ordo): morski golobi - Myliobatiformes

Družina (Familia): morski biči - Dasyatidae Jordan &amp; Gilbert 1879

Rod (Genus): morski biči - Dasyatis Rafinesque, 1810

Vrsta (Species): morski bič - Dasyatis pastinaca
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 346.00 1215.00 6
Razpon prsnih plavuti (PS): 217.00 695.00 4


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 254.0 3800.0 3
svež 336.0 14400.0 3


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2013 do leta 2014)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE