Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)
sl: brancin priporočeno ime

en: European seabass



Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757



Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 165 (od leta 1969 do leta 2021); vsi vzorci iz Slovenije



Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): brancini - Moronidae Jordan &amp; Evermann 1896

Rod (Genus): brancini - Dicentrarchus Gill, 18600

Vrsta (Species): brancin - Dicentrarchus labrax




Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju in Jadranskem povodju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov




Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 146.00 850.00 378
Standardna dolžina telesa (SL): 229.00 715.00 41
Višina telesa (BH): 51.00 115.00 19


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
neznano 829.0 829.0 1
svež 53.5 7500.0 192
živ 430.0 950.0 6


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase




Sezonsko pojavljanje








Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2015)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2018)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 250 mm (od vrha gobca do konca repne plavuti) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94



Frekvenčni histogram dolžin



%

dolžina [mm]



Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations