Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)
sl: špar priporočeno ime

en: annular seabreamNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 442 (od leta 1969 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 436 (od leta 1969 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): špari - Sparidae Rafinesque 1818

Rod (Genus): špari - Diplodus Rafinesque, 1810

Vrsta (Species): špar - Diplodus annularis
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 25.80 241.00 2595
Standardna dolžina telesa (SL): 20.80 156.00 377
Višina telesa (BH): 7.80 70.00 307
Dolžina glave (HL): 28.00 34.00 8


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 0.3 10.7 12
odtaljen 2.8 139.0 1047
živ 58.0 58.0 1
svež 4.0 214.0 1659
neznano 4.1 116.0 181


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2015)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2021)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 120 mm (od vrha gobca do konca repne plavuti) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE