Blennius ocellaris Linnaeus, 1758
sl: okata babica priporočeno ime

en: butterfly blennyNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 52 (od leta 1995 do leta 2022); od tega iz Slovenije: 51 (od leta 1995 do leta 2022)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): babice - Blenniiformes

Družina (Familia): prave babice - Blenniidae Rafinesque 1810

Rod (Genus): prave babice - Blennius Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): okata babica - Blennius ocellaris
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 74.00 169.00 53
Standardna dolžina telesa (SL): 59.00 131.00 10
Višina telesa (BH): 19.00 38.00 10


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 5.9 57.6 28
svež 5.0 140.0 16
konzerviran v formalinu 27.0 101.0 4
neznano 34.0 56.0 2
živ 31.0 50.0 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2022)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE