Salaria pavo (Risso, 1810)
sl: pavja babica priporočeno ime

en: peacock blennyNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 9 (od leta 1996 do leta 2014); od tega iz Slovenije: 8 (od leta 1996 do leta 2014)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): babice - Blenniiformes

Družina (Familia): prave babice - Blenniidae Rafinesque 1810

Rod (Genus): grebenaste babice - Salaria Forsskal, 1775

Vrsta (Species): pavja babica - Salaria pavo
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 91.00 91.00 1
Celotna dolžina telesa (TL): 34.00 34.00 1
Standardna dolžina telesa (SL): 77.00 77.00 1
Višina telesa (BH): 17.30 17.30 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.3 1.2 3
konzerviran v formalinu 6.9 6.9 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE