Astacus astacus (Linnaeus, 1758)
sl: jelševec priporočeno ime

en: noble crayfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 615 (od leta 1978 do leta 2024); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): rečni raki - Astacidae

Rod (Genus): rečni raki - Astacus Fabricius, 1775

Vrsta (Species): jelševec - Astacus astacus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Dolžina telesa (TL): 37.00 157.00 37


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 22.0 22.0 1
neznano 10.0 37.0 3
živ 0.4 123.0 107
rak, nepoškodovan 0.4 169.5 1164
rak, nepoškodovan - levljen 1.9 131.5 19
rak, poškodovan 3.8 139.8 27
rak, poškodovan - brez 1 škarje 0.4 130.2 169
rak, poškodovan - brez obeh škarij 0.7 100.0 13
rak, poškodovan - levljen 8.9 138.8 10
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja 0.6 147.3 116
rak, poškodovan - regenerirani obe škarj 0.7 38.5 10


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah
Zavarovana vrsta! Ur.l. RS, št. 46/2004 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri