Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)
sl: ozkoškarjevec priporočeno ime

en: Danube crayfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 78 (od leta 2019 do leta 2020); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): rečni raki - Astacidae

Rod (Genus): ... - Pontastacus Bott, 1950

Vrsta (Species): ozkoškarjevec - Pontastacus leptodactylus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


Ni podatkov!


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
rak, poškodovan - brez 1 škarje 19.5 99.0 20
živ 10.2 88.2 33
rak, nepoškodovan - levljen 50.0 50.0 1
rak, nepoškodovan 16.0 112.4 314
rak, poškodovan - regenerirani obe škarj 55.4 60.5 3
rak, poškodovan 36.0 57.9 8
rak, poškodovan - brez obeh škarij 86.9 98.8 2
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja 19.5 90.6 22


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri