Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)
sl: ozkoškarjevec priporočeno ime

en: Danube crayfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 303 (od leta 2019 do leta 2023); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): rečni raki - Astacidae

Rod (Genus): ... - Pontastacus Bott, 1950

Vrsta (Species): ozkoškarjevec - Pontastacus leptodactylus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


Ni podatkov!


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
živ 10.2 156.0 34
rak, nepoškodovan 7.3 249.0 727
rak, nepoškodovan - levljen 50.0 99.6 4
rak, poškodovan 26.4 159.0 20
rak, poškodovan - brez 1 škarje 18.9 137.4 42
rak, poškodovan - brez obeh škarij 29.7 98.8 4
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja 19.5 210.2 64
rak, poškodovan - regenerirani obe škarj 44.8 91.2 11


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri