Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)
sl: signalni rak priporočeno ime

en: signal crayfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 34 (od leta 2003 do leta 2020); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): rečni raki - Astacidae

Rod (Genus): ... - Pacifastacus Bott, 1950

Vrsta (Species): signalni rak - Pacifastacus leniusculus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Dolžina telesa (TL): 88.00 138.00 45


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
rak, poškodovan - brez obeh škarij 4.0 4.0 1
rak, nepoškodovan 1.0 5.4 3
rak, poškodovan 1.8 1.8 1
svež 18.0 73.0 27
živ 1.0 119.0 140


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri