Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)
sl: signalni rak priporočeno ime

en: signal crayfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 90 (od leta 2003 do leta 2024); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): rečni raki - Astacidae

Rod (Genus): ... - Pacifastacus Bott, 1950

Vrsta (Species): signalni rak - Pacifastacus leniusculus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Dolžina telesa (TL): 30.00 138.00 57


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 18.0 73.0 27
živ 0.4 119.0 305
rak, nepoškodovan 0.4 86.8 145
rak, nepoškodovan - levljen 0.4 11.4 14
rak, poškodovan 1.8 29.4 3
rak, poškodovan - brez 1 škarje 0.3 32.7 71
rak, poškodovan - brez obeh škarij 0.3 13.2 53
rak, poškodovan - levljen 0.3 11.8 58
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja 0.9 22.8 7


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri