Callinectes sapidus Rathbun, 1896
sl: modra rakovica priporočeno ime

en: blue crabNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757


Pojavljanje

 

V Jadranskem morju je bila vrsta Callinectes sapidus prvič zabeležena leta 1949 kot Neptunus pelagicus iz lagune Grado (Giordani Soika, 1951 Ref#6727). To je bila hkrati tudi prva najdba v Tržaškem zalivu. Naslednja najdba v Tržaškem zalivu se je zgodila 66 let pozneje, ko je bilo med koncem avgusta 2015 in septembrom 2016 na območju lagun Marano in Grado najdenih pet primerkov Callinectes sapidus (Manfrin et al., 2016 Ref#6726).

V slovenskem morju je bila vrsta Callinectes sapidus prvič zabeležena marca 2019, sledile so še posamične najdbe v letih 2020 in 2021 (Lipej & Rogelja, 2021 Ref#6728). V letu 2022 so slovenski ribiči poročali o občasnih, naključnih ulovih te vrste. V istem letu se je vrsta prvič pojavila v iztovoru slovenskih ribičev.

 

Posodobljeno: 22.3.2024

 


Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 2 (leta 2023); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): plavajoče rakovice - Portunidae

Rod (Genus): sinje plavajoče rakovice - Callinectes

Vrsta (Species): modra rakovica - Callinectes sapidus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Postorbitalna dolžina koša (CL): 64.00 64.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
neznano 280.7 280.7 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2022 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


Food and Agriculture Organization of the United Nations