Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)
sl: sardon priporočeno ime

en: European anchovyNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 534 (od leta 1987 do leta 2018); od tega iz Slovenije: 520 (od leta 1987 do leta 2018)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): sledi - Clupeiformes

Družina (Familia): sardoni - Engraulidae

Rod (Genus): sardoni - Engraulis Cuvier, 1816

Vrsta (Species): sardon - Engraulis encrasicolus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 30.00 164.00 6829
Standardna dolžina telesa (SL): 60.00 136.00 23
Višina telesa (BH): 13.00 22.00 14


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 2.3 2.3 1
odtaljen 0.1 23.8 5589
svež 0.5 26.7 24198
neznano 5.0 22.0 78


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje otolitov - raven makrostruktur 0.0 4.0 3229


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2017)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2017)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 90 mm (od vrha gobca do konca repne plavuti) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations