Esox lucius Linnaeus, 1758
sl: ščuka priporočeno ime

en: northern pikeNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1206 (od leta 1966 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 1193 (od leta 1966 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ščuke - Esociformes

Družina (Familia): ščuke - Esocidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): ščuke - Esox Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): ščuka - Esox lucius
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem povodju in Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 35.00 1060.00 1259


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 35.0 6250.0 30
neznano 20.0 2920.0 84
živ 0.5 9000.0 1599


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 1.0 6.0 54
analiza dolžinskih frekvenc 4.0 4.0 5


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 500 mm (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Najmanjša velikost: TL = 500 mm (v Jadranskem povodju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. februarja do 30. aprila (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. februarja do 30. aprila (v Jadranskem povodju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations