Eutrigla gurnardus (Linnaeus, 1758)
sl: sivi krulec priporočeno ime

en: grey gurnard



Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757



Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 36 (od leta 1996 do leta 2023); od tega iz Slovenije: 32 (od leta 2002 do leta 2023)



Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): krulci - Triglidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): ... - Eutrigla Fraser-Brunner, 1938

Vrsta (Species): sivi krulec - Eutrigla gurnardus




Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov




Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 86.00 240.00 50
Standardna dolžina telesa (SL): 92.00 157.00 7
Višina telesa (BH): 20.00 33.00 7


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 5.6 49.2 32
svež 11.1 100.0 8
konzerviran v formalinu 5.3 20.9 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase




Sezonsko pojavljanje








Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2007 do leta 2019)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin



%

dolžina [mm]



Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations