Eutrigla gurnardus (Linnaeus, 1758)
sl: sivi krulec priporočeno ime

en: grey gurnardNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 33 (od leta 1996 do leta 2019); od tega iz Slovenije: 29 (od leta 2002 do leta 2019)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): bodike - Scorpaeniformes

Družina (Familia): krulci - Triglidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): ... - Eutrigla

Vrsta (Species): sivi krulec - Eutrigla gurnardus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 86.00 240.00 47
Standardna dolžina telesa (SL): 92.00 157.00 7
Višina telesa (BH): 20.00 33.00 7


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 11.1 100.0 8
odtaljen 5.6 49.2 29


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2007 do leta 2019)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations