Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
sl: sončni ostriž priporočeno ime

en: pumpkinseedNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1123 (od leta 1980 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 1121 (od leta 1980 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Centrarchiformes

Družina (Familia): sončni ostriži - Centrarchidae Bleeker 1859

Rod (Genus): sončni ostriži - Lepomis Rafinesque, 1819

Vrsta (Species): sončni ostriž - Lepomis gibbosus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 16.00 196.00 1151
Višina trebušnega / abdominalnega dela (ABH): 10.92 11.75 3
Dolžina trebušnega / abdominalnega dela (ABL): 29.76 35.09 3
Širina trebušnega / abdominalnega dela (ABW): 18.68 24.29 3
Dolžina srčno-škržne reže (ARL): 14.22 16.08 3
Širina srčno-škržne reže (ARW): 2.55 3.45 3
Širina med prehodom iz glavoprsja v trebušni del (CEW): 16.13 18.45 3
Dolžina premičnega prsta škarje (CFL): 14.69 17.34 3
Širina cefalnega oz. glavnega dela glavoprsja (CGW): 17.62 19.95 3
Debelina škarje (CLH): 5.91 6.16 3
Dolžina propoda škarje (CLL): 29.60 32.77 3
Širina bazalnega dela propoda škarje (CLW): 10.01 11.51 3
Višina koša (CPH): 18.91 21.83 3
Širina koša (CPW): 21.04 22.61 3
Dolžina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEL): 14.85 17.96 3
Širina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEW): 14.02 15.62 3
Razdalja od baze propoda do sklepa z premičnim prstom (LCP): 9.47 10.84 3
Dolžina rostruma (ROL): 12.74 13.48 3
Širina rostruma (ROW): 6.11 6.66 3
Dolžina telzona (TEL): 12.13 14.70 3
Širina telzona (TEW): 10.11 12.26 3
Masa osebka brez jajčec (WE): 18.30 25.63 3


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.1 16.1 39
odtaljen 0.2 118.9 97
svež 0.4 117.0 305
neznano 2.2 66.9 12
živ 0.1 112.0 818


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE