Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
sl: sončni ostriž priporočeno ime

en: pumpkinseedNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 869 (od leta 1980 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 867 (od leta 1980 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): sončni ostriži - Centrarchidae Bleeker 1859

Rod (Genus): sončni ostriži - Lepomis Rafinesque, 1819

Vrsta (Species): sončni ostriž - Lepomis gibbosus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 21.00 196.00 827


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 0.4 117.0 165
živ 0.4 112.0 427
konzerviran v alkoholu 0.1 16.1 29
odtaljen 0.2 118.9 97


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE