Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758
sl: zet priporočeno ime

en: three-spined sticklebackNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 19 (od leta 1996 do leta 2020); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): zeti - Gasterosteiformes

Družina (Familia): zeti - Gasterosteidae Bonaparte 1831

Rod (Genus): zeti - Gasterosteus Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): zet - Gasterosteus aculeatus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 24.40 43.10 2
Celotna dolžina telesa (TL): 20.00 58.00 56
Standardna dolžina telesa (SL): 21.70 37.90 2
Višina telesa (BH): 5.00 8.60 2


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 0.2 0.8 2
konzerviran v alkoholu 1.1 2.9 12
živ 0.1 3.0 61
svež 0.3 1.5 24


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah
Zavarovana vrsta! Ur.l. RS, št. 46/2004 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE