Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758
sl: zet priporočeno ime

en: three-spined sticklebackNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 30 (od leta 1996 do leta 2022); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): zeti - Gasterosteiformes

Družina (Familia): zeti - Gasterosteidae Bonaparte 1831

Rod (Genus): zeti - Gasterosteus Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): zet - Gasterosteus aculeatus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 24.40 43.10 2
Celotna dolžina telesa (TL): 18.00 59.00 62
Standardna dolžina telesa (SL): 21.70 37.90 2
Višina telesa (BH): 5.00 8.60 2


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.1 2.9 16
svež 0.3 1.9 45
konzerviran v formalinu 0.2 0.8 2
živ 0.1 3.0 62


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah
Zavarovana vrsta! Ur.l. RS, št. 46/2004 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE