Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768)
sl: rogata babica priporočeno ime

en: /Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 69 (od leta 1996 do leta 2019); od tega iz Slovenije: 61 (od leta 1996 do leta 2019)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): prave babice - Blenniidae Rafinesque 1810

Rod (Genus): rogate babice - Parablennius Miranda-Ribeiro, 1915

Vrsta (Species): rogata babica - Parablennius tentacularis
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 56.00 194.00 73
Standardna dolžina telesa (SL): 61.00 79.00 6
Višina telesa (BH): 12.10 19.00 5


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 3.4 10.2 6
neznano 2.6 15.6 35
odtaljen 1.5 11.1 24
svež 2.0 8.0 4


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1997 do leta 2019)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE