Gobius fallax Sarato, 1889
sl: bledi glavač ime še ni revidirano

en: Sarato's gobyNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 7 (od leta 1996 do leta 1997); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): glavači - Gobiidae Cuvier 1816

Rod (Genus): glavači - Gobius Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): bledi glavač - Gobius fallax
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 67.90 95.30 6
Standardna dolžina telesa (SL): 56.10 76.50 6
Višina telesa (BH): 10.70 15.60 6
Dolžina glave (HL): 17.00 22.00 6
Premer očesa (ED): 4.00 5.60 6


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 6.5 9.5 5


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE